Varsseveld

Team Varsseveld

Wij zijn als Buurtzorg Varsseveld onderverdeeld in 3 teams. Wij zijn werkzaam in de gebieden Varsseveld, Westendorp, Sinderen en Heelweg. Als teams werken we nauw samen om de beste zorg te kunnen leveren aan cliënten en hun naasten.

 

U kunt contact met ons opnemen voor het inzetten van of advies over hoog - laag complexe zorg.

Team Varsseveld - Heelweg 06 - 1027 0417

Team Varsseveld - Sinderen 06 - 1287 4334

Team Varsseveld - Westendorp 06 - 5799 8755


Voor niet dringende zorgvragen willen wij u vragen het contactformulier (onder tabblad CONTACT) in te vullen.

 

Een frisse kijk op Buurtzorg

Goede zorg thuis vereist een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.


De Buurtzorgformule


Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief.

Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen, wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut.

Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door de landelijke organisatie Buurtzorg Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. Ook de kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden.

Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.


Buurtzorg is een Buurtzorg + team, wat houdt dat in?

Buurtzorg+ is samenwerking tussen Buurtzorg, thuiszorgfysiotherapie en ergotherapie

De wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden kennen de Buurtzorg therapeuten die betrokken zijn bij een gezamenlijke patiënt, ze zien elkaar regelmatig en hebben via hun mobiele telefoons korte onderlinge samenwerkingslijnen voor patiëntoverleg.

De fysio- en ergotherapeuten hebben de expertise in huis om een zinvolle en noodzakelijke bijdrage te leveren in de zorg voor thuiswonende ouderen.

Het belangrijkste is dat je de zorg zo inzet dat mensen weer zo lang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis kunnen functioneren. Goede zorgafstemming en duidelijke communicatie tussen de zorgverleners is hiervoor noodzakelijk. Voor Buurtzorg+ houdt dit in dat wijkverpleegkundigen en wijk ziekenverzorgenden, ergo- en fysiotherapeuten zich gezamenlijk inzetten voor optimale zorg voor thuiswonende cliënten. Van de fysiotherapeuten die samenwerken met een Buurtzorgteam verwachten wij dat zij zich gespecialiseerd hebben in de doelgroep van Buurtzorg.

 

 

 

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Varsseveld, neem dan contact met ons op.
06-10270417
varsseveld@buurtzorgnederland.com