Varsseveld

Team Varsseveld

 

 

  Een frisse kijk op thuiszorg.

   Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel  mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze              professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

 

 

  Dé Buurtzorgformule.

  Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening        waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door  hoog  opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome'Buurtzorgteams' in te laten vullen    wordt  het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden   ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de  administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt  mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en  verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

 

 

 

Buurtzorg Varsseveld is inmiddels een Buurtzorg+ team.

Wat houdt dat in?

Buurtzorg+ is samenwerking tussen Buurtzorg, thuiszorgfysiotherapie en ergotherapie

De wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden kennen de Buurtzorg therapeuten die betrokken zijn bij een gezamenlijke patiënt, ze zien elkaar regelmatig en hebben via hun mobiele telefoons korte onderlinge samenwerkingslijnen voor patiëntoverleg.

De fysio- en ergotherapeuten hebben de expertise in huis om een zinvolle en noodzakelijke bijdrage te leveren in de zorg voor thuiswonende ouderen.

Het belangrijkste is dat je de zorg zo inzet dat mensen weer zo lang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis kunnen functioneren. Goede zorgafstemming en duidelijke communicatie tussen de zorgverleners is hiervoor noodzakelijk. Voor Buurtzorg+ houdt dit in dat wijkverpleegkundigen en wijk ziekenverzorgenden, ergo- en fysiotherapeuten zich gezamenlijk inzetten voor optimale zorg voor thuiswonende cliënten. Van de fysiotherapeuten die samenwerken met een Buurtzorgteam verwachten wij dat zij zich gespecialiseerd hebben in de doelgroep van Buurtzorg.

 

Vanaf mei 2015 bestaat Buurtzorg Varsseveld uit 3 teams

 Varsseveld-Sinderen        

 Varsseveld-Westendorp    

 Varsseveld-Heelweg

 De teams werken nauw samen.

 

 

De teams zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 06-57998755.

Hebt u hoog- of laag complexe zorg nodig of wilt u alleen advies, bel ons gerust.

Wilt u meer informatie over de visie van Buurtzorg, klik dan op de link Buurtzorg Nederland hierboven aan de pagina.

 

 

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Varsseveld, neem dan contact met ons op.
Borchgraven 3 06 - 57998755
7051 CW Varsseveld varsseveld@buurtzorgnederland.com